Geld is te regelen, je gezondheid niet.”
Tijdelijke overmacht en jurisprudentiële schorsing.

Over nu en de toekomst

 

Bij het uitschrijven van deze visietekst is de COVID-19-crisis allerminst bedwongen.

Naast de menselijke problemen houdt de corona-crisis ook heel wat financiële onzekerheid in. Economisch wordt door specialisten gesproken van een nakende recessie. Heel wat bedrijven dreigen over de kop te gaan, met zo mogelijk heel wat banenverlies tot gevolg.

De regering zet in om bedrijven te redden. Daartoe zal er allicht eerstdaags een volmachtsbesluit verschijnen.

Ook voor particulieren niet-ondernemers breken er onzekere tijden aan. Heel wat mensen staan reeds op technische werkloosheid, en daar komen er de komende tijd allicht nog een aantal bij.

Wellicht stelt deze tijdelijke werkloosheidsvergoeding en de bijkomende door de overheden toegekende premies en vergoedingen, de meesten van hen in staat om net het hoofd boven water te houden. Voor anderen zal dit wellicht niet volstaan om zonder kleerscheuren de periode van crisis te overbruggen. Voor iedereen toont de crisis zich immers in weer andere niet te voorziene menselijke en financiële gevolgen.

Hoe kom je gezond en financieel, al dan niet samen met je gezin, de komende weken en maanden door? Dit is de vraag die de meeste mensen bezighoudt.

Sommigen dreigen in de armoede terechtkomen, anderen nog in dieper water dan hun huidige situatie al is. Het klinkt niet bemoedigend in tijden waarin iedereen goed nieuws wil horen. Van iedereen wordt nu min of meer het uiterste gevraagd van incasseringsvermogen (thuis).

Deze COVID-19-crisis treft heel wat mensen concreet. Mensen komen financieel in de problemen. Belangrijk bij een dalend inkomen dat er kan voorzien worden in o.m. levensonderhoud, nl. dat er voldoende geld is om boodschappen te doen en te voorzien in de noodzakelijke behoeften en vaste kosten.

Mensen komen of dreigen (nog meer) in betalingsproblemen te komen – omwille van werkverlies of technische werkloosheid met inkomstenverlies – waarvoor er snelle oplossingen van de overheid nodig zijn.

Het is ondertussen nadenken over scenario’s van hoe de toekomst er kan uitzien, met als uitgangspunt: geld is te regelen, je gezondheid niet”;  en op dat laatste wordt voor nu terecht heel hard ingezet.

Voor daarna, is plannen maken moeilijk. We kunnen zoals gezegd nadenken in scenario’s, over hoe één en ander er in toekomst zal uitzien. Er is een toekomst (!); de ziekte gaat voorbij, en op basis van die toekomst worden de problemen uit het verleden geregeld  (via herfinanciering, betalingsregelingen, uitstel van betaling, etc.) en als de terugbetalingen later niet meer matchen met het inkomen dan is er desgevallend de mogelijkheid tot kwijtschelding; wel steeds rekeninghoudend met de rechten van de schuldeisers, want ook o.m. ondernemingen moeten (omwille van bv. hun werknemers) kunnen overleven. De economie zit nl. in elkaar vervlochten.

…  volledige tekst op onderstaande link (pdf)

Collectieve schuldenregeling in corona-tijden OPINIE