Alle artikels die met CSR te maken hebben.

Collectieve schuldenregeling = duurzame oplossing

VOOR EN TEGEN Collectieve schuldenregeling is in een groot aantal gevallen een succesvolle manier om mensen met een schuldenlast te helpen aan een blijvende oplossing. In een aantal gevallen is de collectieve schuldenregeling evenwel geen uitweg of werkbare vorm gebleken om mensen in een staat van onvermogen te helpen. D...

Lees verder

Penale boeten en collectieve schuldenregeling.

Al of niet kwijtscheldbaar ? Een laatste stand van zaken na het het arrest van het Hof van Cassatie.(dd. 21/11/2016) Daar waar in de collectieve schuldenregeling het principe wordt gehanteerd dat alle schuldeisers op voet van gelijkheid worden behandeld, is het zo dat de overheid als schuldeiser zich sinds geruime tijd via wetsing...

Lees verder

Als schuldeiser in een collectieve schuldenregeling.

Hoe zicht houden op wat je toekomt ? Bij de aanvang van de wet collectieve schuldenregeling ging er veel aandacht naar de schuldeisers, en de wijze waarop deze alsnog betaling van een openstaande schuldvordering konden bekomen. De aanvankelijk wet op de collectieve schuldenregeling ging immers in tegen het rechtsgevoel van ...

Lees verder

Schuldhulpverlening – Gerechtelijk of buitengerechtelijk ?

Door de bomen het bos zien. Bij financiële moeilijkheden kan beroep worden gedaan op schuldhulpverlening. Verschillende vormen van schuldhulp zijn denkbaar, doch op het terrein is er soms terminologische verwarring. Zijn bv. schuldbemiddeling en collectieve schuldernregeling (ook wel eens collectieve schuldbemiddeling gen...

Lees verder

Aanvang en duur van de collectieve schuldenregeling ?

Na de aanpassing van de wet. Vanuit een zorg voor te lange aanzuiveringsplannen en meer duidelijkheid voor de verzoeker, heeft de wetgever -enkel voor wat de minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) betreft, een nieuw wettelijk principe ingevoerd inzake aanvang en duurtijd (art. 1675/10 §5 en §6 Ger Wb.). De wetgever heeft ...

Lees verder

Collectieve schuldenregeling te duur?

Welke elementen bepalen en beïnvloeden de 'prijs' van een collectieve schuldenregeling? In de huidige stand van de wetgeving is de tussenkomst van een gerechtelijke mandataris schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling niet gratis. Aan een procedure collectieve schuldenregeling zit nl. een prijskaa...

Lees verder

Hulp van het OCMW voortaan stigmatiserend?

HULP VAN HET OCMW VOORTAAN STIGMATISEREND? OVER DE OPNAME VAN HULPVERLENING DOOR HET OCMW  IN EEN GEGEVENSDATABANK. VAN SCHULDINDUSTRIE NAAR BUSINESSMODEL. DATA = BIG BUSINESS!   Mr. Jo Van Campenhout Advocaat bij de...

Lees verder

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING IN CORONA-TIJDEN / OPINIE

“Geld is te regelen, je gezondheid niet.” Tijdelijke overmacht en jurisprudentiële schorsing. Over nu en de toekomst   Bij het uitschrijven van deze visietekst is de COVID-19-crisis allerminst bedwongen. Naast de men...

Lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.