Geen csr en meer spirituele categorie.

Recht en geaarde Spiritualiteit

Wanneer schijnbare uitersten elkaar ontmoeten Een recente publicatie rond 'Menselijke kracht in het recht' (Prof. Dr. E. Lancksweerdt) onderzoekt in extenso het samengaan tussen (geaarde) spiritualiteit en het recht. Deze publicatie vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, waar h...

Lees verder

Recht en psychologie

Begrijp jezelf - begrijp de ander In het strafrecht is het al langer dat de geesteswetenschappen een rol spelen bij het analyseren en begrijpen van gedrag in en buiten de rechtszaal. Toch is ook in andere domeinen van het recht de psyche een element dat uitnodigt bij de zoektocht naar waarheidsvinding, zo ook in burgerlijke...

Lees verder

Zin(geving) in recht.

Uit of in het beroep ? Recht en spiritualiteit zijn twee begrippen die wanneer met elkaar gecombineerd, aanleiding geven tot gemengde reacties en houdingen. Het woord zingeving mag dan al tot wat minder terughoudendheid aanleiding geven, en meer uitnodigen tot debat, in de regel worden recht en spiritualiteit zelden met alk...

Lees verder

Een kwestie van vertrouwen.

De verschillende aspecten van vertrouwen. Vertrouwen als thema komt in het kader van bemiddeling en schuldbemiddeling meestal slechts ter sprake wanneer het vertrouwen wordt opgezegd. Gevraagd naar een definitie van vertrouwen, of wat er daaronder dan wordt verstaan, levert uiteenlopende resultaten op zonder dat het vaak du...

Lees verder

Het menselijk gezicht van de advocatuur.

Naar een nieuwe advocatuur ? Het imago van justitie en de advocaat is niet goed. Ook in andere landen kent de advocatuur een imagoprobleem. Nog steeds heeft de advocatuur een kwalijke reputatie.(1) Het blijkt meer dan een historische mythevorming ingegeven door angst. De advocatuur verliest marktaandeel.(2) En bovendien zo...

Lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.