Collectieve schuldenregeling – hypothecaire schuldeiser – samenloop – laattijdige aangifte – gevolgen art. 1675/9, §3 Ger.W. – handlichting – rechtsplegingsvergoeding

De hypothecaire schuld (lening) ontstaat op het ogenblik van de ondertekening van het contract, in casu voor de beschikking van toelaatbaarheid, waarbij de maandelijkse afbetalingen slechts een modaliteit of vorm van terugbetaling zijn. Alle schuldeisers die op het ogenblik...

Lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.