CONSULTATIE / AFSPRAAK / INFORMATIE

Consultaties voor nieuwe klanten gebeuren steeds op afspraak.

Aanvraag procedure collectieve schuldenregeling (CSR) - neerleggen van een verzoek :

Een dringende consultatie of onderhoud voor het aanvragen van een collectieve schuldenregeling via het neerleggen van een verzoek bij de bevoegde arbeidsrechtbank kan u via onderstaande knop bekomen, of telefonisch tijdens de kantooruren op het telefoonnummer +32 (0)2 463 30 67.

 

aanvraag CSR
 

Consultatie of afspraak (andere dan aanvraag CSR hierboven)

Een afspraak kan u aanvragen via onderstaande knop of telefonisch tijdens de kantooruren via het telefoonnummer +32 (0)2 463 30 67.

Telefonisch kunnen wij u geen inlichtingen of consultaties verschaffen.
Uiteraard kan U ons steeds in een lopend dossier of met een nieuwe vraag contacteren via e-mail, fax of brief, of een nieuwe afspraak vastleggen via deze link druk hier.

Voor een gewone consultatie met antwoord op uw vragen, richtinggevend advies en voorstel tot aanpak wordt er minimaal 150 EUR aangerekend per uur tijdens de kantooruren en minimaal 175 EUR per uur vanaf 17 uur.

Geef bij uw vraag tot afspraak steeds een korte samenvatting van het probleem. Zend desgevallend nuttige stukken reeds mee in bijlage bij Uw vraag.
Breng bij de consultatie alle nuttige stukken mee, zo mogelijk duidelijk en overzichtelijk gerangschikt. Aarzel niet om een vragenlijstje op te stellen en dit mee te brengen als geheugensteun.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.