SCHULDENREGELING BUITEN DE RECHTBANK – begeleid door een advocaat-specialist

 

PAK ZELF JE SCHULDEN AAN – VOOR MENSEN / BEDRIJVEN MET SCHULDEN

BOUW ZELF AAN JE TOEKOMST

REGEL STAP VOOR STAP ZELF  JE SCHULDEN

 

Problemen om al je rekeningen tijdig te betalen ?
Krijg je aanmaningen van een incassokantoor of gerechtsdeurwaarder ?
Is er een beslag gelegd door een gerechtsdeurwaarder op loon of je huisraad ?
Raak je geen stap vooruit in het terugbetalen van je schulden ?
We helpen ja graag verder.

 

Bel 02 463 30 67 of email -> leg je situatie uit en vraag hulp in bij het regelen van je schulden -> je wordt uitgenodigd -> we maken samen een samenwerkingsakkoord en financieel document op -> afbetalingsplan met de schuldeisers wordt opgesteld -> afbetaling start

 

Wie kan bij ons terecht ?

Iedereen (ook bedrijven) in België die schulden heeft en deze niet onmiddellijk kan betalen, maar dit wel op termijn wil realiseren gespreid in de tijd.

In een eerste telefonisch onderhoud wordt met behulp van een aantal vragen jouw situatie uitgeklaard. Wanneer een buitengerechtelijke schuldbemiddeling kan helpen, wordt een afspraak vastgelegd. In alle discretie wordt gestart met de opmaak van een allesomvattend financieel document en een concreet afbetalingsplan uitgewerkt voor alle schuldeisers.

Hoe werkt het ?

  1. Je wil je schulden aanpakken buiten de rechtbank om, en je denkt dat het haalbaar is met een afbetalingsplan afgesteld op jouw mogelijkheden ? Bel of email. Dit kan alle werkdagen. Bij email bellen wij jou terug. Geef wel even jouw telefoonnummer op.
  2. Via de telefoon leg je de situatie uit en beantwoord je een aantal vragen. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt.
  3. Je krijgt een afspraak om langs te komen. Breng zeker je identiteitskaart (met pincode) en de gevraagde dossierstukken, bewijzen en attesten mee naar je afspraak.
  4. Je kiest vrijwillig en in alle discretie voor de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst en financieel document samen met een advocaat-specialist.

Voor de opstart van je dossier en de opmaak van de nodige stukken wordt een éénmalige kost aangerekend van 250 EUR. Vermits het gaat om een schuldbemiddelingsopdracht is deze vrijgesteld van BTW.

 

Wat houdt de bemiddelingsopdracht precies in ?

  1. Na de verzameling van alle stukken wordt alles in het werk gesteld om een concreet en haalbaar afbetalingsplan op te maken samen met al je schuldeisers.
  2. De schuldeisers worden op de hoogte gesteld van de opdracht, en onder begeleiding een afbetalingsakkoord te bemiddelen. Hierdoor kom je sneller tot een akkoord met je schuldeisers omdat hun belangen ook gediend worden door een klaar en helder plan. Hun werkelijke schuld kan nu afbetaald worden op een realistisch tempo.
  3. De schuldeisers hebben nu er een plan is, geen directe reden meer om bijkomende kosten van incasso, dagvaarding en vervolging te gaan uitzetten. Daardoor voorkom je vele euro’s oplopende gerechts- en andere kosten (beslag op loon, meubelen, auto, etc).
  4. Afhankelijk van het aantal schuldeisers wordt een beperkte, maandelijkse behandelingskost aangerekend voor de verdere opvolging van je dossier. Deze kostprijs wordt voor de opmaak van je afbetalingsplan berekend en duidelijk met je afgesproken.

 


OPGELET

Een buitengerechtelijke financiële schuldbemiddeling of schuldenregeling verschilt van
de COLLECTIEVE SCHULDENREGELING die een gerechtelijke procedure is.

 

Waarin zit o.m. het verschil ?

 • Indien een schuldeiser niet akkoord gaat met wat wordt voorgesteld in een plan, kan deze zondermeer weer proberen met alle middelen om zijn schuld betaald te zien, bv door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. (Dit is niet zo in een collectieve schuldenregeling).
 • Er is geen controle door de rechtbank of de schuldbemiddelingsrechter (Hetgeen uiteraard wel het geval is bij de collectie schuldenregeling).
 • De buitengerechtelijke financiële schuldbemiddeling wordt niet geregeld in het ‘wetboek’, zodat vertrouwen en deskundigheid groot goed is in deze poging om iedereen rond de tafel te krijgen.
 • Wanneer de schuldmassa dermate groot is en jouw financiële mogelijkheden beperkt, of wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met het plan, en een regeling uitblijft, is er steeds de mogelijkheid om de opstap te nemen naar een gerechtelijke schuldbemiddeling (= COLLECTIEVE SCHULDENREGELING). Ook hierin kunnen we je bijstaan.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.