VOOR SCHULDEISERS

ALS SCHULDEISER BETROKKEN IN EEN GERECHTELIJKE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING –
begeleiding door een advocaat-specialist

 

Als schuldeiser betrokken in een collectieve schuldenregeling ervaar je vaak dat er geen informatie beschikbaar is.Als schuldeiser onderga je het volgende :

  • Een schuldeiser ontvangt niet langer een kopie van het verzoekschrift en de bijlagen.
  • Informatie over lasten en tegoeden van de schuldenaar worden de schuldeiser wettelijk ontzegt
  • De schuldeiser ontvangt niet automatisch een kopie van het jaarverslag en de bijlagen.
  • De schuldeiser ontvangt geen kopie van de tekst van de neergelegde verzoeken.
  • Geen kennis van de zittingen in raadkamer tenzij de schuldeiser zelf wordt opgeroepen.
  • De schuldeiser kan (geen) kennisnemen van alle ter griffie neergelegde stukken.
  • De schuldeiser kan op systematische manier geen informatie ontvangen van de schuldbemiddelaar.
  • De vervanging van de schuldbemiddelaar gebeurt buiten elk medeweten en elke vorm van inspraak van het geheel van de schuldeisers (art. 1675/17, §4 Ger.W.).
  • Een afstand-doende schuldeiser en de schuldeiser onder toepassing van art 1675/9, §3 Ger.W. weten nadien niet van een ‘abnormaal einde’ zoals verval, afstand, herroeping, verwerping of intrekking.

 Er is duidelijk een informatiedeficit aan de kant van de schuldeiser.

 

Hoe op een effectieve manier jouw rechten verdedigd zien ?

Zonder kennis van de procedure collectieve schuldenregeling en een stevige begeleiding, loop je jezelf te pletter op de formele procedure die de collectieve schuldenregeling vaak is.

Door een gebrek aan informatie en participatie op de zitting gaat er heel wat ‘dividend’ voor de schuldeisers verlopen, en dus ook voor jou als individuele schuldeiser.

 

Wil je informatie, begeleiding en opvolging van jouw dossier op maat met duidelijke afspraken
rond wat we voor jou kunnen betekenen en tegen welke kostprijs? Bel of email.

Een geïnformeerd schuldeiser weet op welke manier hij zijn rechten optimaal kan uitoefenen of op welke manier een advocaat-specialist kan helpen in het kluwen van deze procedure.

 

Bel 02 463 30 67 of email -> leg je situatie als schuldeiser uit, en vraag hulp bij het zicht geregeld krijgen van je schuldvordering -> je wordt uitgenodigd -> we kijken samen welke stappen kunnen worden ondernomen om duidelijkheid te scheppen en te kijken of je schuldvordering op de meest efficiënte wijze wordt terugbetaald door de verzoeker in een collectieve schuldenregeling of andere procedure -> opvolging start

 

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.