TARIEVEN EN ERELONEN

De tariefvoorwaarden worden steeds vanaf de eerste consultatie meegedeeld. De klant krijgt daardoor steeds op voorhand een volledig inzicht in de tarieven die het kantoor hanteert. Dit past in de werkwijze van het kantoor waarbij vanaf de eerste consultatie de zaak volledig wordt besproken in al zijn aspecten. Zo wordt gepoogd een zo goed mogelijk beeld te scheppen van de kosten verbonden aan de te leveren diensten.

In de regel werkt het kantoor met verscheidene uurtarieven, afhankelijk van de aard van de verstrekte prestaties. Een forfaitair of procentueel berekend tarief kan echter na afspraak ook worden toegepast. Bovenop het aangerekend ereloon worden stads de kosten aangerekend (administratieve en gerechtskosten).

De aanrekening van de erelonen en kosten gebeurd in verschillende fasen, zo hebt u inzicht in de voortgang van uw dossier en wordt u niet verrast door één globale afrekening.

Bij het openen van een dossier wordt een eerste provisie gevraagd. Naarmate de voortgang in het dossier worden dan nog tussentijdse provisies gevraagd, steeds onder vermelding van de geleverde prestaties. Bij de afsluiting van het dossier wordt een eindafrekening van erelonen en kosten opgesteld met gedetailleerde vermelding van alle prestaties.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.