Het menselijk gezicht van de advocatuur.

Naar een nieuwe advocatuur ? Het imago van justitie en de advocaat is niet goed. Ook in andere landen kent de advocatuur een imagoprobleem. Nog steeds heeft de advocatuur een kwalijke reputatie.(1) Het blijkt meer dan een historische mythevorming ingegeven door angst. De advocatuur verliest marktaandeel.(2) En bovendien zoals H. Lamon terecht opmerkt, lijkt het erop alsof de meerderheid van de advocatuur zich niet echt inlaat met de toekomst van het eigen beroep.(3)Er is een duidelijke noodzaak naar het hervinden van het menselijke gezicht van de advocatuur. Onder druk van het imagoprobleem zijn we verstrikt geraakt in een materiele organisatie van het beroep. De Orde staat voor belangrijke uitdagingen zoals de regeling van het zel...

LEES VERDER

Een kwestie van vertrouwen.

De verschillende aspecten van vertrouwen. Vertrouwen als thema komt in het kader van bemiddeling en schuldbemiddeling meestal slechts ter sprake wanneer het vertrouwen wordt opgezegd. Gevraagd naar een definitie van vertrouwen, of wat er daaronder dan wordt verstaan, levert uiteenlopende resultaten op zonder dat het vaak duidelijk wordt wat er nu precies onder vertrouwen dient te worden verstaan. Eens opgezegd is het ook zo dat vertrouwen zich slechts heel langzaam opnieuw laat opbouwen. Vertrouwen wordt sneller verloren dan het wordt opgebouwd. Spreekwoordelijk wordt gezegd dat vertrouwen 'te voet komt' en 'vertrekt te paard'. In de klassieke handboeken over bemiddeling of schuldbemiddeling wordt het thema 'vertrouwen' zelfs ni...

LEES VERDER

Zin(geving) in recht.

Uit of in het beroep ? Recht en spiritualiteit zijn twee begrippen die wanneer met elkaar gecombineerd, aanleiding geven tot gemengde reacties en houdingen. Het woord zingeving mag dan al tot wat minder terughoudendheid aanleiding geven, en meer uitnodigen tot debat, in de regel worden recht en spiritualiteit zelden met alkaar in verband gebracht. Heel wat actoren in het recht stellen zich de vraag of het beroep verschillend kan worden benaderd ? Andere beroepsgroepen (bedrijfswereld, leraars, sociale sector, ...) deden het voor en spelen intussen met concepten rond persoonlijke en professionele groei. De beroepsinvulling met hart en ziel is er geen onbespreekbaar of wereldvreemd thema meer. Kan de juridische beroepsgroep worden...

LEES VERDER

Recht en psychologie

Begrijp jezelf - begrijp de ander In het strafrecht is het al langer dat de geesteswetenschappen een rol spelen bij het analyseren en begrijpen van gedrag in en buiten de rechtszaal. Toch is ook in andere domeinen van het recht de psyche een element dat uitnodigt bij de zoektocht naar waarheidsvinding, zo ook in burgerlijke procedure. Veel te vaak wordt de psychologie onderbelicht in de rechtszaal, zeker daar waar een interactief debat wil worden gevoerd. In de interactie met elkaar worden al dan niet bewust allerlei mechanismen en processen op elkaar 'losgelaten' die 'het juridische spel' danig kunnen beïnvloeden, zonder dat we ons daar als juristen en beroepsmensen in het recht voldoende van bewust zijn. Een kennis van deze...

LEES VERDER

Recht en geaarde Spiritualiteit

Wanneer schijnbare uitersten elkaar ontmoeten Een recente publicatie rond 'Menselijke kracht in het recht' (Prof. Dr. E. Lancksweerdt) onderzoekt in extenso het samengaan tussen (geaarde) spiritualiteit en het recht. Deze publicatie vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, waar het menselijke zelf een plaats krijgt - ontwikkeling van het menselijk potentieel - met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit. Aan de basis van deze nieuwe bezieling ligt een holistisch en positief mens- en wereldbeeld, en in het verlengde daarvan zijn juridische problemen niet alleen een probleem, maar ook een groeikans, een uitdaging om de vermogens die mensen in zich hebben a...

LEES VERDER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.