Electronisch-dossier (e-dossier)

Als klant van het kantoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om via electronische, en dus digitale weg, op ieder ogenblik geïnformeerd te blijven over de status van een dossier.
Daarnaast is het ook mogelijk relevante en interessante dossierstukken te raadplegen en te downloaden. Het volstaat in te loggen om het stuk dat u wenst te raadplegen ook te downloaden, en vervolgens zelf uit te printen indien u dit wenst.

 

Het kantoor wil echter nog een stuk verder gaan. Rechtstreeks communiceren en zelf documenten overmaken en laten toekomen in uw persoonlijk dossier via een beveiligd kanaal, is de volgende stap in dit proces.
Email mag dan een gangbaar communicatiekanaal zijn, toch zijn er veiligheidsrisico's aan verbonden. Om deze risoco's uit te sluiten is het voortaan ook mogelijk via een up-load documenten in uw dossier ta laten toekomen. De toegelaten formaten betreffen enkel pdf of jpeg.

 

U kan van deze service gebruik maken als klant van het kantoor.
Zorg dat U bij het inloggen over de juiste kantoor referte van het dossier beschikt.

 

Als bestaande klant een consultatie of onderhoud vragen kan ook via deze weg, met opgave van een korte samenvatting van het probleem waarvoor u een onderhoud wenst. Zend nuttige stukken reeds mee in de bijlage bij uw vraag.

 

In een bestaand dossier CSR kunnen telefonisch slechts beperkte inlichtingen worden verstrekt. Dit neemt niet weg dat u steeds vragen kan formuleren via een e-mail, fax of per brief en dit 24/7. Behoudens hoogdringendheid worden schriftelijke vragen binnen een korte en redelijke termijn beantwoord. Het verdient aanbeveling vragen te groeperen om zo de kost van de procedure te drukken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.