HET KANTOOR

ADVOCATENKANTOOR

Het kantoor is een multidiciplinair kantoor dat te Groot-Bijgaarden (oprit/afrit Ring) werd opgericht in 1994, met een duidelijk doel voor ogen : een doorgedreven specialisatie om op die manier een optimale dienstverlening aan de cliënt te kunnen bieden.

Het kantoor is vooral actief in familiezaken, burgerlijk recht, beslag en insolventierecht (collectieve schuldenregeling en schuldhulp). Met deze uitgangspunten voor ogen is de doelstelling van het kantoor bereikt : een sterk gefundeerd kantoor hetwelk degelijke juridisch advies en bijstand aan zijn cliënteel biedt.

ORGANISATIE EN WERKWIJZE

Vanuit een aantal voorkeursmateries heeft het kantoor sinds zowat 25 jaar een bijzondere expertise kunnen opbouwen. Sinds een 15-tal jaar ook in een bijzonder onderdeel van het insolventierecht, te weten collectieve schuldenregeling (soms ook wel eens collectieve schuldbemiddeling genoemd - afgekort CSR) en schuldhulp.

Deze bijzondere specialisatie in schuldhulp en collectieve schuldenregeling maakt dat het kantoor qua administratief personeel alsook op het gebied van zelfontwikkelde informaticatoepassingen (CD-rom met de toenmalige financiële steun van de Koining Boudewijnstichting) voor het beheer van een collectieve schuldenregeling, alsook betaalsoftware, meer dan behoorlijk is uitgerust, zodat op efficiënte en snelle wijze grote hoeveelheden informatie- en betaalstromen kunnen worden verwekt en doorgevoerd.

Of de tussenkomst dan wel als gerechtelijk mandataris, advocaat of bemiddelaar en onderhandelaar is, het kantoor is meer dan verheugd om alle actoren betrokken bij schuldhulp te kunnen bedienen en bijstaan, of het nu gaat om een schuldenaar-verzoeker in collectieve schuldenregeling, een schuldeiser, invorderingsdienst, specialisten uit het vak, etc.

Het feit dat wij niet alleen in het Nederlands, maar ook Frans, Engels en Duits kunnen optreden, zorgt ervoor dat het werkterrein meer dan voldoende groot is.

Het kantoor is 24/7 bereikbaar via mail, fax, brief en post.

ADVIESVERLENING EN BIJSTAND IN GEVAL VAN GESCHILLEN

Adviesverlening vooraf wint steeds meer aan belang. Juridisch advies alvorens rechtshandelingen en procedures ingesteld worden en een optimalisatie vand e rechtspositie na een juridische analyse zijn in het moderne rechtsverkeer onontbeerlijk. Vandaar ook dat een tweede advies geen overbodige luxe is. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen ...

Geschillen blijven echter onvermijdelijk. Beheersing en beslechting van geschillen kan zowel buitengerechtelijk (waarbij buiten elke procedure om een minnelijke regeling nagestreefd wordt) als gerechtelijk (met procesvoering voor hoven en rechtbanken, enz.). Onze focus ligt in eerste orde op het vinden van een buitengerechtelijke oplossing (via onderhandeling, bemiddeling en een bemiddelingsgerichte houding) voor een probleem of geschil.

GEEN GEMENGD BELASTINGPLICHTIGE

Bij de invoering van de BTW-verplichting voor advocaten werd geopteerd om de handelingen die aan BTW onderworpen zijn op te splitsen van de handelingen die van de BTW zijn vrijgesteld. Bijaldien wordt er gewerkt via twee vennootschappen : ebvba JO J.M. VAN CAMPENHOUT ADVOCAAT - rpr 0861.664.361 en bvba NOVA VIA - rpr in oprichting.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.