MEDEWERKERS

Het kantoor heeft externe medewerkers in de mate dat de opvolging van uw dossier of geschil een andere insteek vraagt. Indien nodig kan ook een beroep worden gedaan op samenwerking met gespecialiseerde advocaten in nagenoeg alle rechtsdomeinen. Het kantoor heeft een breed netwerk van vertrouwde contacten. Zulks gebeurt steeds in overleg met de klant.

Een specialisatie in de materie rond schuldhulp en collectieve schuldenregeling (W. 5 juli 1998) als onderdeel van het insolventierecht, brengt met zich mee dat het kantoor vooral administratief en rond gegevensverwerking een sterke input vraagt.

Dagelijks worden honderden gegevens verwerkt en behandeld, en wordt er zorgzaam gewerkt rond geldtransacties waarvan schuldenaar-verzoekers in hoofdzaak verwachten dat ze tijdig en correct worden uitgevoerd.
Om dit alles te beheersen zijn de medewerkers van het kantoor onontbeerlijk. Zij vormen mee de ruggegraat van op het kantoor uitgezette maatstaf van kwalitatief werken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.