advocaat–bemiddelaar–schuldbemiddelaar

k
Als advocaat is Mr. Van Campenhout gespecialiseerd in een onderdeel van het insolventierecht, nl. de materie rond collectieve schuldenregeling (W. 5 juli 1998), ook wel eens ‘collectieve schuldbemiddeling‘ genoemd, en schuldhulp. In deze materie brengt een gedegen juridisch kennis niet altijd soelaas zodat het steeds zoeken is naar een eigen werkvorm, een eigen methodologie, waarbij empowering, transformatief en ontwikkelingsgericht werken hoofdzaak  vormen.

Doorgedreven opleidingen rond o.m.  bemiddeling, geweldloze communicatie (model M. Rosenberg), en allerhande interventietechnieken, maken dat Mr. Van Campenhout als advocaat werkt op de snijlijn van advocatuur en psychologie, en zelfs vanuit een geaarde spiritualiteit.

Vanuit dit werkkader groeit ook een andere visie op recht en advocatuur, waarbij de advocaat een veel bredere maatschappelijke rol kan bekleden dan deze van actor in een ‘vechtcultuur’ naar dienstbaarheid in een ‘overlegcultuur’. Een dergelijke brede verschuiving gebeurt niet overnacht, maar veeleer organisch, hetgeen elke dag tot een uitdaging maakt om deze gedachten uit te zetten in de dagdagelijkse praktijk en met anderen te delen ook vanuit de eigen beroepsgroep.

Vanuit deze praktijk zetelt Mr. Van Campenhout in nog al wat commissies en discussiefora. Het sociaal engagement is nooit veraf als (mede)oprichter en/of (bestuurs)lid van verenigingen in de culturele en sociale sector.

 

Curriculum

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.