4

Het kantoor heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in schuldhulp als onderdeel van het insolventierecht, en meer in het bijzonder rond collectieve schuldenregeling (Wet 7 juli 1998). Het opzet van de vernieuwde site bestaat erin de vergaarde kennis op de één of andere manier ten dienste te stellen van een groter publiek, en dit in de vorm van adviezen, teksten, nieuwsbrieven, rechtspraak, enz.

In welke rol of hoedanigheid U op deze website is terechtgekomen, of U nu een zoeker bent naar meer informatie en diepgang, of een collega uit de professionele wereld, welkom.

Vanuit een bemiddelingshouding en een ontwikkelingsgericht werken, wil het kantoor een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk ondersteunen (waarin het menselijke zelf een plaats krijgt via de ontwikkeling van het menselijke potentieel van alle actoren), met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit.

Aan de basis van deze nieuwe bezieling ligt een holistisch en positief mens- en wereldbeeld, en in het verlengde hiervan zijn juridische problemen niet alleen een probleem, maar ook een groeikans, een uitdaging om de vermogens die mensen in zich hebben aan te spreken en te ontwikkelen.

ONZE DIENSTEN

ADVIES EN BIJSTAND

We gaan samen met U na wat U precies nodig heeft, en verlenen waar nodig en gewenst, advies en bijstand en dit in verschillende rechtsdomeinen.

Lees meer...

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

U heeft schulden, of is betrokken in een collectieve schuldenregeling, wij helpen U verder met alle vragen en bijstand, evenals het invullen van een verzoekschrift tot aanvraag van deze procedure bij de arbeidsrechtbank.

Lees meer...

SCHULDHULP-EXPERTISE

Zit U met de handen in het haar rond financiële issues, met onze expertise in schuldhulp en insolventie, vinden we de gepaste oplossing ook na een herroeping van uw collectieve schuldenregeling.

Lees meer...

BEMIDDELING EN ONDERHANDELING

Als waardig alternatief voor een rechtsprocedure zijn er bemiddeling en onderhandeling. U spaart tijd, energie en centen, met een meer duurzaam resultaat.

Lees meer...

ARTIKELS

Penale boeten en collectieve schuldenregeling.

Al of niet kwijtscheldbaar ? Een laatste stand van zaken na het het arrest van het Hof van Cassatie.(dd. 21/11/2016) Daar waar in de collectieve schuldenregeling het principe wordt gehanteerd dat alle schuldeisers op voet van gelijkheid worden behandeld, is het zo dat de overheid als schuldeiser zich sin...

LEES VERDER

Recht en geaarde Spiritualiteit

Wanneer schijnbare uitersten elkaar ontmoeten Een recente publicatie rond 'Menselijke kracht in het recht' (Prof. Dr. E. Lancksweerdt) onderzoekt in extenso het samengaan tussen (geaarde) spiritualiteit en het recht. Deze publicatie vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op het recht e...

LEES VERDER