Aanvang en duur van de collectieve schuldenregeling ?

Na de aanpassing van de wet. Vanuit een zorg voor te lange aanzuiveringsplannen en meer duidelijkheid voor de verzoeker, heeft de wetgever -enkel voor wat de minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) betreft, een nieuw wettelijk principe ingevoerd inzake aanvang en duurtijd (art. 1675/10 §5 en §6 Ger Wb.). De wetgever heeft ...

Lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.