4

Het kantoor heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in schuldhulp als onderdeel van het insolventierecht, en meer in het bijzonder rond collectieve schuldenregeling (Wet 7 juli 1998). Het opzet van de vernieuwde site bestaat erin de vergaarde kennis op de één of andere manier ten dienste te stellen van een groter publiek, en dit in de vorm van adviezen, teksten, nieuwsbrieven, rechtspraak, enz.

In welke rol of hoedanigheid U op deze website is terechtgekomen, of U nu een zoeker bent naar meer informatie en diepgang, of een collega uit de professionele wereld, welkom.

Vanuit een bemiddelingshouding en een ontwikkelingsgericht werken, wil het kantoor een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk ondersteunen (waarin het menselijke zelf een plaats krijgt via de ontwikkeling van het menselijke potentieel van alle actoren), met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit.

Aan de basis van deze nieuwe bezieling ligt een holistisch en positief mens- en wereldbeeld, en in het verlengde hiervan zijn juridische problemen niet alleen een probleem, maar ook een groeikans, een uitdaging om de vermogens die mensen in zich hebben aan te spreken en te ontwikkelen.

ONZE DIENSTEN

SCHULDBEMIDDELING BUITEN DE RECHTBANK

U heeft schulden en wil daar dringend iets aan doen. U wil dit eerst vrijwillig proberen buiten de rechtbank, en dit via de bijstand en bemiddeling van een advocaat, dan bent u hier aan het juiste adres.

Lees meer...

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

U heeft schulden, of is betrokken in een collectieve schuldenregeling, wij helpen U verder met alle vragen en bijstand, evenals het invullen van een verzoekschrift tot aanvraag van deze procedure bij de arbeidsrechtbank.

Lees meer...

SCHULDHULP-EXPERTISE NA HERROEPING

Zit U met de handen in het haar rond financiële issues, met onze expertise in schuldhulp en insolventie, vinden we de gepaste oplossing ook na een herroeping van uw collectieve schuldenregeling.

Lees meer...

SCHULDEISER IN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Als waardig alternatief voor een rechtsprocedure zijn er bemiddeling en onderhandeling. U spaart tijd, energie en centen, met een meer duurzaam resultaat.

Lees meer...

ARTIKELS

Recht en psychologie

Begrijp jezelf - begrijp de ander In het strafrecht is het al langer dat de geesteswetenschappen een rol spelen bij het analyseren en begrijpen van gedrag in en buiten de rechtszaal. Toch is ook in andere domeinen van het recht de psyche een element dat uitnodigt bij de zoektocht naar waarheidsvin...

LEES VERDER